ბანკი ქართუ


QR კოდი.
საიტის აღწერა: ბანკი ქართუ, როგორც სააქციო საზოგადოება, 1996 წელს დაარსდა. იგი უკვე ოცი წელია სტაბილურად ვითარდება, წარმატებით მოღვაწეობს საქართველოს საბანკო სივრცეში და ამ სფეროში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია.
ბანკი ქართუ დაარსების დღიდან ორიენტირებულია ბიზნეს სეგმენტზე და პარტნიორ კომპანიებთან თანამშრომლობით მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ქართული ეკონომიკის განვითრებაში.

საიტის მისამართი: cartubank.ge
შემთხვევითი საიტები