ჟურნალი „თანამედროვე მედიცინა“


QR კოდი.
საიტის აღწერა: "www.modernpublishing.ge" 2010 წლის 23 თებერვალს, 6 თვიანი მუშაობის შედეგად, სრულიად უსასყიდლოდ, საკუთარი ხარჯებით დავაარსეთ ეს საიტი. საიტზე ყველას აქვს საშუალება იხილოს 4 წლის მანძილზე ჟურნალში გამოქვეყნებული ნებისმიერი სტატია. საიტზე დარეგისტრირების შემდეგ მკითხველს შესაძლებლობა ეძლევა ყოველი სტატიის ბოლოს დატოვოს თავისი კომენტარი, შეაფასოს ესა თუ ის სტატია, რედაქციასთან ჰქონდეს მუდმივი უკუკაშირი, გამოთქვას თავისი მოსაზრებები, რეკომენდაციები, რჩევები თუ კრიტიკული შენიშვნები. ერთი სიტყვით, ონლაინ სტუმარს შეუძლია სრულფასოვანი მონაწილეობა მიიღოს ახლა უკვე ელექტრონული ჟურნალი–არქივის ცხოვრებასა და განვითარებაში.

საიტის მისამართი: modernpublishing.ge
შემთხვევითი საიტები